วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ ฉก.ยะลา


วันที่ 20-22 มกราคม 2562 พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และ พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๓) พร้อมคณะฯ เดินทางไปประสานการปฏิบัติกับ ฉก.ยะลา ๑๒, ร้อย.ร.๑๕๒๒๓, ชคต.บุดี, ฉก.ทพ.๔๖, ร้อย.ทพ. ๔๖๑๕, ชคต.รือเสาะออก, ร้อย.ทพ.๔๔๑๐, ชคต.ปล้องหอย, ฉก.ทพ.นย.ทร., ชคต.ตะปอเยาะ, ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๖, ร้อย.ฉก.ตชด.๔๓๔ และ ชคต.นาทับ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผนงานและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาศปป.๕ กอ.รมน. ได้ประสานขอข้อมูลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกับหน่วยในเรื่องผลการปฏิบัติที่สําคัญ ตามนโยบาย ในห้วงที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติในห้วงต่อไป (แนวทางการฝึกเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งกําลังประจําถิ่น และกําลังประชาชน) และปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น