วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 โดยกองทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่นพื้นที่ดอยผาแดง อ.เชียงดาว เชียงใหม่


พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่3/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พ.อ.สันติ สุขป้อม รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 นายศรัญยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และ นางสาววริศรา​ วราลักษณ์​ รักษาการ​ผอ. สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่นของหน่วยในระดับพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปี 2562 พร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 35 ครอบครัวและร่วมตัดทำลายไร่ฝิ่นกับชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่นและประชาชนในพื้นที่ดอยผาแดง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


สำหรับพื้นที่ดอยผาแดง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 โดยกองทัพน้อยที่ 3 มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ 7รับผิดชอบ ทั้งนี้จากการสำรวจของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.ในพื้นที่ดอยผาแดงพบการปลูก 114 แปลง 82.45 ไร่ หน่วยได้ตัดทำลายแล้ว 103 แปลง 73.34 ไร่อย่างไรก็ตามตั้งแต่ 6 ธ.ค.61 ถึง25 ม.ค.62 ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 โดยกองทัพน้อยที่ 3 พบการปลูกฝิ่น 264 แปลง 232.20 ไร่ ตัดทำลายแล้ว 251 แปลง 221.70 ไร่ สำหรับสถิติผลการเปรียบเทียบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ปี 61 และ ปี 62 ห้วงเดียวกัน พบว่า จำนวนแปลงลดลง 59 % จำนวนไร่ลดลง 59.6% จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการปลูกฝิ่นในปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น