วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

ผบ.นสศ. เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2562

เมื่อ 18 ม.ค.62 พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ. เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2562 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธี ณ สนามหน้า บก.นสศ. ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ฯ อ.เมือง จ.ลพบุรี


พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล สวนสนามโดยกองผสม ซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สำหรับทหาร เป็นการระลึกถึงวีรกรรมบรรพบุรุษเหล่านักรบไทย ทหารผู้กล้า รวมถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ช่วยกอบกู้เอกราชและรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในวันกองทัพไทย และเป็นวันสำคัญของแต่ละเหล่าทัพ เพื่อให้ทหารใหม่ได้ทำพิธีสาบานธงและเดินสวนสนามเพื่อแสดงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น