วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. เป็นประธานนำผู้ร่วมประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน( กอ.นชท.)

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.61 เวลา1515 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. เป็นประธานนำผู้ร่วมประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน( กอ.นชท.) ชมนิทรรศการที่ห้องนเรศวร โดยมี พลโท สิทธิพล นิ่มนวล ผอ.ศทช.นำชมนิทรรศการในส่วนของศทช.และพลตรี กนิษฐ ชมะนันทน์ รอง ผอ.ศทช. บรรยายการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของประเทศไทย ทั้งนี้ ผบ.ทสส.ได้ลงนามให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น