วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

รองแม่ทัพน้อยที่ 4 / รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.4 จัดหาอาหารกล่องและน้ำดื่มมาแจกจ่ายประชาชน จากพิษภัยพายุ ปาบึก เมื่อ 4-5 ม.ค.62

วันนี้ 7 ม.ค.62 เวลา 11.30 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 / รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.4 ลงพื้นที่ วัดนางพระยา ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้กำลังใจแก่ เจ้าอาวาส และประชาชนในชุมชนบริเวณวัด โดยจัดหาอาหารกล่องและน้ำดื่มมาแจกจ่าย เพื่อแก้ปัญหาในขั้นต้นไปก่อนและจะประสานส่วนราชการเข้าช่วยเหลือต่อไป
พิษภัยพายุ ปาบึก เมื่อ 4-5 ม.ค.62 ที่ผ่านมา ในพื้นที่บริเวณ วัดนางพระยา ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีต้นไม้ใหญ่จำนวนมากโค่นล้ม ไฟฟ้าดับเป็นเวลา 3 วัน ประชาชนในชุมชนรอบวัด มีความเดือนร้อน ทางวัดจึงได้จ้างเครื่องปั่นไฟวันละ 4,000 บาท เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ไฟฟ้าด้านการหุงหาอาหาร และด้านเครื่องมือสื่อสาร เจ้าอาวาสวัดนางพระยาเองได้จัดหาอาหารกล่องและน้ำดื่ม แก้ปัญหาให้กับประชาชน มาตั้งแต่ต้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น