วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการเยาวชนสืบสานโครงการพระราชดำริ

วันนี้ 7 ก.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการเยาวชนสืบสานโครงการพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 ของศปพร.ณ ศูนย์ครูใต้ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนสามัญ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน จาก 26 โรงเรียนในพื้นที่ 3 จชต. หลักสูตร 3 วัน 2 คืน


รวมทั้งได้เล่าเรื่องงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชน โดยมิแยกเชื้อชาติศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เยาวชนได้รับทราบในขั้นต้น เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น