วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดอาคารศิลปาชีพกลุ่มแปรรูปกระจูด

วันนี้ 17 ก.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดอาคารศิลปาชีพกลุ่มแปรรูปกระจูด บ.ยวนนก ต.ขอนหาด ซึ่งเป็นกลุ่มแยกของ โครงการศิลปาชีพ บ.ตรอกแค ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพแปรรูปกระจูดได้ร้องของบประมาณในการก่อสร้าง เนื่องจากอาคารเดิมประสบปัญหานำ้ท่วมขังเป็นประจำทำให้ไม่มีสถานที่ทำกิจกรรมสานกระจูด โดยได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 200,000 บาท ใช้แรงงานจากราษฎรในพื้นที่ช่วยกันสร้าง
 และในวันนี้ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเป็นค่าติดตั้งพัดลมและตกแต่งอื่นๆอีก 20,000 บาท พร้อมกับพบปะ สร้างความเข้าใจ กับสมาชิกศิลปาชีพและฝากฝังการดำเนินงานศิลปาชีพให้ต่อเนื่องต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น