วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รองมทภ.4/ผอ.ศปพร.เป็นประธานเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 66 พรรษา

เมื่อ 26 ก.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร.เป็นประธานเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 66 พรรษา ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกอ.รมน.ภาค4สน.ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จัดขึ้นในห้วง 26 - 28 ก.ค.61 วัตถุประสงค์ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เผยแพร่พระราชกรณียกิจ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระองค์ท่าน ที่ทรงช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย และพัฒนาประเทศ, และถวายความจงรักภักดี ณ.หอประชุมใหญ่ร.ร.เบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.ปัตตานี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น