วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผบ.ทบ.ให้กำลังใจ "กอ.รมน."ก้มหน้าก้มตา" ทำงาน อย่าท้อแท้ แม้ถูกวิพากษ์วิจารณ์

พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า จากนโยบายของ พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ที่ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ในการทำงานให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา ด้วยการลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง
จากการดำเนินการที่ผ่านมา กอ.รมน. ได้นำปัญหามาบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งสามารถแก้ไขและขจัดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น ปัญหาน้ำเสียที่มีผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่การเกษตร ปัญหาเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่ ปัญหาการพิพาทที่ดินและการบุกรุกที่สาธารณะ และการบุกรุกผืนป่า เป็นต้น ซึ่งความสำเร็จนี้ก่อผลมาจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 

ทั้งนี้ พลเอกเฉลิมชัย ได้ให้กำลังใจและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะต้องไม่กระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ "ก้มหน้าก้มตา"ทำงานอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เสริมสร้างพัฒนาสังคมคุณภาพ และความมั่นคงเข้มแข็งของชุมชน อย่าท้อแท้หมดกำลังใจ แม้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ขอให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น