วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือราษฎรไทยพุทธในชุมชนห่างไกลและโดดเดี่ยว

วันนี้ 30 เม.ย.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือราษฎรไทยพุทธในชุมชนห่างไกลและโดดเดี่ยว 3 ชุมชนคือ✨ บ.เหมืองลาบู ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา มีราษฎร 55 ครัวเรือน อาชีพทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ ได้สนับสนุนงป.ปรับพื้นที่บริเวณบ้าน 100 ปี 100,000 บาท เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
✨ บ.ตะบิงติงงี ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา ก่อนปี2547 มีราษฎร 28 ครัวเรือน ปัจจุบันเหลือ 25 ครัวเรือน เมื่อปี2548 ราษฎรเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 8 คน ...ได้สนับสนุนน้ำมันปรับพื้นที่ภายในวัดตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1,000 ลิตร และสนัสนุนงป.สร้างโรงอาหารภายในวัดตลิ่งชัน ฯ 150,000 บาท พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้ราษฎรที่มีบุตรศึกษาในระดับปริญญาตรี 3 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
✨ บ.แป้น ต. บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา มีราษฎรอาศัยอยู่ 50 ครัวเรือน อาชีพทำสวนยางและสวนผลไม้ และได้ขอให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องถนนทางเข้าหมู่บ้านระยะทาง 6 กม.ชำรุดได้รับจะประสานส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาให้ และสนับสนุนงป.จำนวน 30,000 บาท เป็นค่าจัดหาโต๊ะเก้าอี้ สำหรับใช้ในกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น