วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

รอง มทภ.๔/ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า และเร่งรัดการพัฒนาศูนย์ครูใต้

วันที่ 25 เม.ย.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.๔/ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า และเร่งรัดการพัฒนาศูนย์ครูใต้ บ.น้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว


ให้มีการสร้างซุ่มประตูทางเข้า ปรับปรุงอาคารแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจฯ บ้านพักโฮมสเตย์ ร้านอาหาร เรือนเพาะชำพันธ์ุไม้พื้นเมือง คอกเลี้ยงกวาง สวนดอกไม้เฉลิมพระเกียรติ


เน้นยํ้าให้ดำรงความมุ่งหมายและดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคน นักเรียน นักศึกษา มาทำกิจกรรม มาพักและมาเที่ยวที่ศูนย์ครูใต้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น