วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

จก.ยศ.ทบ.ผู้แทน ผบ.ทบ.ตรวจการฝึกการปฏิบัติด้วยกระสุนจริงของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก

เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๑  พลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ.ผู้แทน ผบ.ทบ.ตรวจการฝึกการปฏิบัติด้วยกระสุนจริงของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.๒
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น