วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ผู้บังคับบัญชา และอำลาชีวิตรับราชการทหาร ของพลทหาร รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1

เมื่อ 27เม.ย.61เวลา1000 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ผู้บังคับบัญชา และอำลาชีวิตรับราชการทหาร ของพลทหาร รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1โดยมี ผบ.นขต. กำลังพลและแม่บ้านร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ศาลาพญาอินทิรา ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิกจ.ปัตตานี


ในโอกาสนี้ ผบ.พล.ร.15 ได้มอบโล่เกียรติยศให้กับพลทหารซึ่งมีความประพฤติดี ระเบียบวินัยดีและกล่าวอวยพรให้เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมด้วยความปลอดภัย พร้อมทั้งแสดงความยินดีและขอบคุณพลทหารทุกนายที่ได้ตั้งใจปฏิบัติภารกิจของหน่วยด้วยความทุ่มเท เสียสละ ตลอดจนให้พลทหารทุกนายประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี คอยให้การช่วยเหลือทางราชการ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และให้ระลึกอยู่เสมอว่าครั้งหนึ่งได้เป็นทหารของ พล.ร.15 เป็นทหารของปประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในจชต.และประเทศชาติ ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในการรับใช้ชาติ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น