วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธาน การประชุม ผบ.พัน.อรบ.และผบ.ร้อยอรบ.(อิสระ)

วันที่ 28 เม.ย.61 เวลา 0900-1200 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธาน การประชุม ผบ.พัน.อรบ.และผบ.ร้อยอรบ.(อิสระ) ณ ห้องประชุมตลาดกลางการเกษตร จ.ปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน(อรบ.) ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ


โดยได้ชี้แจงเรื่อง การพูดคุยเพื่อสันติสุข, แนวทางการดูแลชุมชนไทยพุทธ, แนวทางการดูแลวัดและพระสงฆ์, แนวทางการขับเคลื่อนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านและความคืบหน้าการดำเนินการ ได้เน้นย้ำ
✨1. บทบาทหน้าที่ของ อรบ. ในการดูแลชุมชน/หมู่บ้าน ของตนเอง ไม่ไปรุกรานใคร
✨2.ให้เป็นแกนหลักการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี, การดูแลวัด/พระสงฆ์ และกิจกรรมจิตอาสา
✨3.อย่าใช้ชื่อโครงการพระราชดำริ หรือโครงการราษฎรอาสาสมัครรักษาหมู่บ้านไปเคลื่อนไหวทางการเมือง การทำผิดกฎหมาย การบุกรุกป่า และสร้างอิทธิพลในพื้นที่
✨4.จุดยืนของศปพร.จะสานต่อยอด และพัฒนาโครงการให้เดินหน้าต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น