วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือราษฎรชุมชนไทยพุทธถดถอย

วันนี้ 25 เม.ย.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 /ผอ.ศปพร. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือราษฎรชุมชนไทยพุทธถดถอย บ.สวนโอน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา


ก่อนปี 2547 มีราษฎรอาศัย 15 ครอบครัว 38 คน ปัจจุบันเหลือ 7 ครอบครัว 19 คน ฐานะความเป็นอยู่และทัศนคติของราษฏรอยู่ในระดับที่ดี มีปัญหาเรื่องเดียวคือ กลัวความไม่ปลอดภัย แต่ยังมีขวัญและกำลังใจดี ได้มอบผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัวและสิ่งของอุปโภค/บริโภคให้ทุกครัวเรือน และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนจำนวนหนึ่ง

จากนั้นได้ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดกุเหร่า บ.สวนโอน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุทธยา แต่ถูกทิ้งร้างตั้งแต่ปี2522 แต่มีศาลาและพระพุทธรูปอยู่ ราษฏรในพื้นที่จึงนัดกันมาทำบุญตักบาตรกันเดือนละ 1 ครั้ง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น