วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

ผบ.ทบ.ให้ กอ.รมน. จัดระเบียบ ร้านอาหาร-ฟาร์มเลี้ยงสัตว์-โรงงาน ตรวจเข้ม สร้างมลภาวะ ขยะ น้ำเสีย ฝุ่น ควัน ละออง สั่งใช้ กม.เคร่งครัด

พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า จากปัญหาสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษ ซึ่งเกิดมาจาก ขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ และนำไปสู่การเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค , ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตร , การประมง , สภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีของชุมชน และสุขภาพอนามัยของประชาชน

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. จึงได้สั่งการให้ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการกับทุกหน่วยงาน ในการติดตามและตรวจสอบการประกอบกิจการต่างๆในพื้นที่ เช่น ร้านอาหาร  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  โรงงานทุกประเภท เป็นต้น

โดยให้ทุกหน่วยตรวจสอบและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากพบเห็นมีการฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที รวมไปถึงจัดให้มีการรณรงค์ ระดมทำกิจกรรมต่างๆในลักษณะจิตอาสา เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น