วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

โฆษก กอ.รมน. เผยร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลิกฟื้นผืนป่า ได้แล้วกว่า 6 แสนไร่

พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพลิกฟื้นผืนป่าว่าปัจจุบัน กอ.รมน.ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลิกฟื้นผืนป่า ได้เป็นจำนวน 648,653 ไร่

โดย พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ในการเข้มงวดกวดขันการป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกป่าในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้ำ รวมไปถึงการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลปกป้องผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างผืนป่า รักษาระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ และเป็นการซ่อมสร้างทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ ให้มีความสมดุล อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวมอย่างมั่นคงและยั่งยืน โฆษก กอ.รมน.ระบุด้วยว่าเนื่องในวันที่ 21 มีนาคมเป็น วันป่าไม้โลก กอ.รมน. จึงขอให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ และช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องป่าไม้ไม่ให้ถูกทำลายมากไปกว่านี้ พร้อมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้บุคคลใดมาทำลายป่าด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น