วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 |ผอ.ศปพร. เป็นผู้แทน มทภ.4 ให้การต้อนรับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./รอง หน.ผทพ.

วันที่ 1 มีนาคม 2561 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 |ผอ.ศปพร. เป็นผู้แทน มทภ.4 ให้การต้อนรับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./รอง หน.ผทพ.ในโอกาสเดินทางมาปฎิบัติภารกิจให้การต้อนรับคณะผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม(OIC) ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยและ จชต.  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น