วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ครั้งที่ 1

วันที่ 28 ก.พ.61 พ.อ.พิชิต วันทา รอง ผบ.มทบ.22/รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.บ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ครั้งที่ 1 ระดับตำบล ในกิจกรรมปรับทุกข์ผูกมิตร ณ ศาลาประชาคมบ้านหนามแท่ง ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


มีชุดทีมขับเคลื่อนและประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในการนี้ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยเรื่องการดำเนินโครงการของรัฐบาล


โดยห้วงนี้ เป็นการรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน 3 มิติ คือ ด้านความเป็นอยู่ ด้านสังคม และด้านความมั่นคง จึงขอวิงวอนให้ประชาชนแจ้งความเดือดร้อนที่ต้องการให้ภาครัฐร่วมแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชน ซึ่งจะดำเนินการในห้วงที่ 2 คือ สัญญาประชาคม ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวของรัฐบาล ก็เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของชุมชน และประเทศชาติของเราทุกคน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น