วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กอ.รมน. ขยายเครือข่ายข่าวภาคประชาชน

วันที่ 5 ก.พ.61 พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้จัดให้มีการอบรมเครือข่ายข่าวภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อขยายเครือข่ายข่าวภาคประชาชนจัดให้มีมวลชนที่เป็น “เครือข่ายเฝ้าระวัง” ให้สามารถปฏิบัติงานเป็น “เครือข่ายข่าวประชาชน”


การขยายและพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายข่าวภาคประชาชน เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการ โดยเฉพาะงานด้านการข่าวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมภาคประชาชนซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการดำเนินงานให้เกิดความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของคนในประเทศให้ตระหนักถึงผลกระทบจากภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่ง กอ.รมน. ได้วางแผนกำหนดการอบรมในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 18 จังหวัด ในห้วง เดือน ก.พ. – มี.ค. 61 ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี   สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ปราจีนบุรี ลพบุรี  ชลบุรี  สุโขทัย  กำแพงเพชร  ตาก  กาญจนบุรี อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  บุรีรัมย์ และ นครราชสีมา

กอ.รมน. จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายข่าวภาคประชาชน ทางสื่อออนไลน์ ด้วยการกดถูกใจและติดตามเพจ "007สายข่าวความมั่นคง" เพื่อรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสำนักการข่าว
https://m.facebook.com/isoc007

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น