วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 62

เมื่อวันที่  21 - 22 ก.พ.61 พล.ท.สันณ์ทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 ด้านงบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และงบเกษตรผสมผสาน

 ทั้งนี้ รอง ผบ.นทพ. ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ บก.ทท. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา บก.นทพ. กรุงเทพ ฯ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น