วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มอบเงินช่วยเหลือ บุพการี ของกำลังพล มทบ.310 ที่ ทุพพลภาพตามโครงการของ ทบ.

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 เวลา 0830 - 1200 พ.อ.สุปัญญา วิไลรัตน์ รอง ผบ.มทบ.310 เป็นผู้แทน มอบเงินช่วยเหลือ บุพการี ของกำลังพล มทบ.310 ที่ ทุพพลภาพตามโครงการของ ทบ. จำนวน 3 ราย รายละ 3,000 บาทไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น