วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผบ.มทบ.41 มอบเงินสงเคาระห์ ของกองทัพบกรายเดือนให้กับ บุพการี พิการทุพพลภาพของกำลังพลในหน่วยมณฑลทหารบกที่ 41 ประจำปี 60

วันนี้ 26 ก.พ.61 เวลา 0900 พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41และ นายทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 พร้อมด้วยคุณ อลิสลา พงศ์พรหม ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 41เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 41 ที่ดูแลบุพการีที่พิการทุพพลภาพ และมอบเงินสงเคราะห์รายเดือนของกองทัพบก


ครอบครัวของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 41 ที่บุพการีพิการทุพพลภาพ และมอบเงินสงเคราะห์รายเดือนของกองทัพบก จำนวน 5 ราย ๆ ละ 3,000.- บาท คือ✨ พันเอก วีระ วั่นโท่น บิดาของ ส.ต.หญิง สรารัตน์ วั่นโท่น ณ บ้านพักในค่ายวชิราวุธ,


✨ นายสมหมาย ย่องชี้ บิดาของ จ.ส.อ.อวิวิชญ์ ย่องชี้ ณ บ้านพักในค่ายวชิราวุธ


✨ นายปรีชา สุขภิบาล บิดาของ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ สุขบาล ณ บ้านเลขที่ 327/2 หมู่ 2 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


✨ นางสวัสดิ์ อุตรนาค มารดาของ จ.ส.อ.สุพจน์ อุตรนาค ณ บ้านเลขที่ 149/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และ

✨ นางแต้ว มาศเสม มารดาของ ร.ต.วีระพล มาศเสม ณ บ้านเลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

✹เงินสงเคราะห์รายเดือนของกองทัพบก จะมอบให้กับ บุพการี ของกำลังพลที่พิการทุพลลภาพ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะแบ่งเป็นงวดๆ ละ 6 เดือน ต่อ 1 ครั้งๆ ละ 3,000.- บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการสงเคราะห์ให้กับ ครอบครัว ของกำลังพล ที่ดูแลบุพการีที่พิการทุพพลภาพ ของกำลังพลในสังกัด กองทัพบก ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของกำลังพลสังกัดกองทัพบก ที่เสียสละทุ่มเทให้กับประเทศชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น