วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

เปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านและติดตามความคืบหน้า โครงการฟาร์มตัวอย่าง

วันนี้ 20 ม.ค.61 เวลา 1000 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เดินทางไปเยี่ยมพบปะ รับฟังปัญหา และเป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน 2 กองพัน เพื่อดำรงขีดความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้าน กองพันแม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

มีสมาชิก อรบ. เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 120 คน ณ วัดบ่อหิน ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
กองพัน มายอ-ทุ่งยางแดง อ.มายอ จ.ปัตตานี มีสมาชิกเข้าร่วมการฝึก 120 คน ณ วัดประเวศน์ภูผา(วัดบ้านตรัง) ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานีเมื่อ 20 ม.ค.60 เวลา 1330  พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร เดินทางไปเยี่ยมติดตามความคืบหน้า โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ.ปากช่อง ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี มีสมาชิก 39 คน เป็นไทยพุทธ 24 คน, มุสลิม 15 คน ได้ฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน และมอบนโยบาย การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้วามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใน 3 ปี, พบปะให้กำลังใจและแจกจ่ายผ้าห่มให้สมาชิกฟาร์มตัวอย่างทุกคน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น