วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง

วันนี้ 21 ม.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 และ รอง ผอ.ศปร.ทภ.4 เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันเหลือสมาชิกทอผ้า 30 คน ผลการดำเนินงานในปี2560 ทอผ้าได้รวม 3,500 ม. ปัญหาปัจจุบันสมาชิกเหลือแต่รุ่นเก่า ไม่มีลูกหลานสืบทอดต่อ จึงได้ให้ หน.ชป.นำสมาชิกฯไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศิลปาชีพบ.หัวป่าเขียว จ.พัทลุง

ในเรื่องการนำเยาวชน มาฝึกและดำเนินงานศิลปาชีพหลังเลิกเรียนและวันหยุด และได้มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น