วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เดินทางเยี่ยมชุมชนไทยพุทธถดถอย บ.ช่องแมว ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

เมื่อ 20 ม.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร.เดินทางเยี่ยมชุมชนไทยพุทธถดถอย บ.ช่องแมว ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี มีราษฏร 7 ครอบครัว 23 คน ( ก่อนปี2547 มี 14 ครอบครัว) เพื่อให้กำลังใจ รับฟังปัญหา และช่วยแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำ ด้วยการขุดบ่อบาดาล และจัดสร้างรั้ว วัดสักขี ต.ละหาร รวมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และงบประมาณจัดทำกิจกรรมส่วนรวม ส่วนปัญหาเรื่องน้ำขังในพื้นที่เกษตรของราษฏร ให้ทาง อำเภอสายบุรี ประสานกับ อบต.ละหาร ดำเนินการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น