วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน

วันนี้ 23 ม.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เดินทางไปเยี่ยมพบปะ รับฟังปัญหา และเป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองพันหญิงเหล็กโคกโพธิ์ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านได้ ณ วัดบันลือคชาวาส(ช้างให้ตก) ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี มีสมาชิก อรบ. เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 120 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น