วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและร่วมแก้ปัญหาให้กับโครงการฟาร์มตัวอย่าง

วัันนี้ 23 ม.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน รับทราบและร่วมแก้ปัญหาให้กับโครงการฟาร์มตัวอย่าง 3 ฟาร์ม คือ


✨1.โครงการฟาร์มตัวอย่างวัดมะกรูด ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เริ่มดำเนินการ 7 ม.ค.55 มีสมาชิกฟาร์ม 7 คน กิจการปลูกพืชผัก, เลี้ยงไก่และเพาะเห็ด ผลผลิตของฟาร์มมีแม่ค้ามารับถึงฟาร์ม โดยเฉพาะเห็ดและก้อนเห็ดขายดีเป็นที่ต้องการของตลาด การดำเนินกิจการเป็นไปได้ดี

✨2.โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านไร่ ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เริ่มดำเนินการ 18 ก.ย.55 มีสมาชิกฟาร์ม 15 คน ดำเนินกิจการพืชผัก และปศุสัตว์ รายได้หลักของฟาร์ม ได้จากการจำหน่ายมะนาว และไข่ไก่ ได้สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในฟาร์มตามที่สมาชิกร้องขอ

✨3.โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกกอ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เริ่มดำเนินการ 12 ส.ค.55 มีสมาชิกฟาร์ม 35 คน ดำเนินกิจการปลูกพืชผัก พืชไร่, ปศุสัตว์, ประมง, ทำปุ๋ยหมัก และเสริมด้วยร้านค้า ฟาร์มโคกกอจำหน่ายผลผลิตโครงการฯ ปัญหาของฟาร์มคือน้ำท่วมแปลงผัก ไม่สามารถปลูกได้ทั้งปี ได้สนับสนุนงบประมาณสร้างบ่อตกปลาเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับสมาชิก 50,000 บาท และค่ารถไถพรวนดิน 30,000 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น