วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

ติดตามโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อ 22 ม.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร. มาร่วมต้อนรับพล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เดินทางมาติดตามโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร และโครงการฝายนำ้ตกหินเขียว พร้อมระบบส่งนำ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.สันกำแพง ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น