วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

มทบ.28 เปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปี 2560

วันนี้  22 ม.ค.61 เวลา 0900 น. พลตรี ชาญชัย เอมอ่อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 28 พันโท นพรัตน์ ดวงกลาง ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 28 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และครูฝึก ร่วมพิธี ฯ ณ กองอำนวยการฝึกภาคสนาม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 28


หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 28 จัดตั้งกองอำนวยการฝึกและดำเนินการฝึกภาคสนาม ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 ชาย หญิง ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นที่ตั้งกองอำนวยการฝึก และใช้พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่การฝึก ห้วงการฝึกตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2561


🌟โดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 ชาย  หญิง ที่เข้ารับการฝึก จำนวน 2,759 นาย

✨นศท.ชั้นปีที่ 2 ชายและหญิง แบ่งเป็น 4 ผลัด ๆ ละ 3 วัน เป็นชาย 1,089 นาย เป็นหญิง 252 นาย
✨นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย แบ่งเป็น 3 ผลัด ๆ ละ 5 วัน เป็นชาย 1,011 นาย
✨นศท.ชั้นปีที่ 3 หญิง แบ่งเป็น 1 ผลัด ๆ ละ 3 วัน จำนวน 398 นาย

🌟นักศึกษาวิชาทหาร ที่เข้ารับการฝึก จากสถานศึกษาวิชาทหาร จำนวน 76 สถานศึกษา
ความมุ่งหมายของการฝึก เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกภาคที่ตั้งปกติ มาใช้ในการฝึกภาคสนาม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีได้รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีจิตสำนึกเสียสละมีจิตสาธารณะเป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติได้

ในการนี้ พลตรี ชาญชัย เอมอ่อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ประธานในพิธีกล่าวว่า การฝึกภาคสนามนั้น นักศึกษาวิชาทหารจะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ การปฏิบัติทางยุทธวิธี มีทักษะการปฏิบัติในภูมิประเทศจริง รวมทั้งสร้างความอดทน แข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาวิชาทหาร จงตั้งใจรับการฝึกเพื่อนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อสำเร็จหลักสูตรไปแล้ว จะเป็นกำลังสำรองของกองทัพ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่มีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ


ที่มา:จ่าโด้ สองตองสาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น