วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 15 ธ.ค. 60 พล.ต.ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมด้วย พ.อ.พิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมมอบใบประกาศนีย์บัตร ให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งประดับเข็ม ให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 55/60 จำนวน 100 คน

โดย นาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม และ กล่าวปิดหลักสูตร ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า “ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และจริยธรรม ที่จะรักษาตนให้ยืนอยู่บนความความถูกต้อง เสียสละ และมุ่งทำงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจ เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธา และเป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไป”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น