วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับชุมชนไทยพุทธ

วันนี้ 14 ธ.ค.60 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร.พร้อมด้วย พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว หัวหน้าคณะทำงานที่ 1 จ.ยะลา เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับชุมชนไทยพุทธกลุ่มเสี่ยง 2 แห่ง

✹ บ.หาดทราย ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา มีราษฎรไทยพุทธเพียง 17 ครอบครัว 44 คน..ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับครอบครัวที่ยากจนและต้องส่งลูกเรียนหลายคนและเงินสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

✹โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ.สันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา มีราษฎร์อาศัย 42 ครอบครัว 110 คน ได้สนับสนุนเงินช่วย กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อส่งขายตลาดภายนอก และราษฏรร้องขอเรื่องการจัดทอดผ้าป่าหาเงินมาปรับปรุงซ่อมแซมสำนักสงฆ์และช่วยผลักดันหางบประมาณมาซ่อมถนนรอบหมู่บ้านที่ชำรุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น