วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ตามโครงการดูแลวัด

วันนี้ 17 ธ.ค.60 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร. จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ตามโครงการดูแลวัดสำนักสงฆ์ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ซึ่งตกสำรวจ จำนวน 3 แห่งพร้อมกัน

✨ประกอบด้วย
🌟วัดนาม่วง ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ได้ปัจจัย 1,083,540 บาท พ.อ.ประเสริฐ ขวัญชัย รองลธ.กอ.รมน.ภาค4สน.เป็นประธาน

🌟สำนักสงฆ์บ้านเก่า ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา ได้ปัจจัย 813,152 บาท คุณสรรชัย ภัทรกิจนิรันดร์ ประธานศิษยเก่า ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลันรุ่น 20-22 เป็นประธาน

🌟และสำนักสงฆ์ถํ้าครก ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ได้ปัจจัย 565,210 บาท พ.อ.สมชาย โปณทอง หน.คณะทำงานโครงการพระราชดำริ2 เป็นประธาน

⭐ผลการดำเนินการเรียบร้อยดีมาก มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมหนาตา ได้ยอดปัจจัยมาทำนุบำรุงศาสนามากกว่าที่ตั้งเป้าไว้มาก รวม 2,461,902 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น