วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พัฒนา ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเก่า

วันที่ 21 ต.ค. 2560 พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ พลตรีสุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่พบกับผู้นำชุมชน คณะทำงานฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเก่า ซึ่งมีระยะทาง 127 กม. ต้นน้ำอยู่ติดกับแม่น้ำน่าน ปลายน้ำอยู่ติดกับแม่น้ำยม  ปัญหาในอดีต  แม่น้ำพิจิตรเก่าถูกปล่อยทิ้งจนตื้นเขินและเต็มไปด้วยวัชพืช  พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยมูลนิธิอุทกพัฒน์  ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พาตรวจประตูน้ำที่ระบายน้ำเข้าสู่แม่น้ำพิจิตรเก่า

✨พลตรีสุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ครั้งนี้เห็นศักยภาพของบึงสีไฟ คลองข้าวตอก แม่น้ำพิจิตรเก่า สามารถพัฒนาให้เป็นแก้มลิงและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากได้เป็นอย่างดี เนื่องจากแหล่งน้ำทั้ง 3 แห่งนี้ มีคลองชลประทานและคลองธรรมชาติที่สามารถเชื่อมต่อและเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายน้ำได้อย่างดี

✪ส่วนปัญหาเรื่องใหญ่ที่สุด คือ แม่น้ำพิจิตรเก่า เนื่องจากมีสภาพชุมชนที่อาศัยอยู่และบุกรุกเข้าไปในลำน้ำ ซึ่งก็จะต้องแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งปัญหาหลักๆที่สำคัญก็คือ เรื่องของการระบายน้ำในแม่น้ำพิจิตรเก่าเพื่อให้น้ำไหลเข้า-น้ำไหลออก ได้ตามต้องการและนำน้ำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งเรื่องนี้มีการทำแผนในการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จึงมั่นใจว่าในเร็ววันนี้จะได้เห็นแม่น้ำพิจิตรเก่า คลองข้าวตอก บึงสีไฟ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนอย่างแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น