วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เปิดการฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อน

เมื่อ20ต.ค60เวลา0900 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ผลัดที่2/60

พร้อมทั้งมอบรางวัลให้หน่วยฝึกทหารใหม่ดีเด่นในการเตรียมการและให้แนวทางในการฝึกเน้นย้ำการฝึกให้เป็นไปตามนโยบายกองทัพบกอย่างเคร่งครัด

 รับชมการสาธิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อใช้ป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนในการฝึกเช่นเตียงไอน้ำลดลมร้อน เปลสนามประยุกต์ ตารางตรวจปัสสาวะป้องกันโรคลมร้อนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น