วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พบปะให้โอวาท ชป.พิเศษเชิงรุกของฉก.นราธิวาส

เมื่อ 22ต.ค.60 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส  พบปะให้โอวาท ชป.พิเศษเชิงรุกของฉก.นราธิวาส ซึ่งทำการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพ ใน ร.151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา

พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงานเชิงรุก โดยเน้นให้เป็นกำลังเชิงรุกคลี่คลายสถานการณ์ปฏิบัติต่อ
ผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ การฝึกในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนและเน้นการฝึกในเรื่องพื้นฐานทางทหาร เช่น


ระเบียบการนำหน่วย คำสั่งยุทธการ การปฏิบัติทางทหารที่จำเป็น ฯลฯ สำหรับในห้วงนี้ เน้นการปฏิบัติการควบคุมพื้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในห้วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ หลังจากนั้นได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น