วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน

เมื่อ19 ต.ค.60 เวลา0930-1200 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมกรม.ร.151และ
นขต.ร. 151 ติดตามการดำเนินงานของหน่วย ให้แนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่4 พบปะให้โอวาท กับกำลังพล ของหน่วยในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ณ ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองจ.นราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น