วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจพื้นที่ทางอากาศ ในเขต จ.พิษณุโลก และ สุโขทัย

เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๐ พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง มทภ.๓ พร้อมด้วย นายชำนาญ ชูเที่ยง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

ตรวจพื้นที่ทางอากาศ ในเขต จ.พิษณุโลก และ สุโขทัย ตาม โครงการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหน่วงน้ำบางระกำ (บางระกำโมเดล ๖๐) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากอุทกภัยในพื้นที่ ลุ่มน้ำยม

ปัจจุบัน พื้นที่การเกษตรที่ปรับเป็นแก้มลิงธรรมชาติ เนื้อที่ ๒๖๕,๐๐๐ ไร่ สามารถหน่วงน้ำไว้ได้ตามแผน คิดเป็น ๔๒๐ ล้าน ลบ.ม. โดยยังไม่เกิดผลกระทบกับเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจร และ ตรวจแม่น้ำยมในเขต อ.เมืองสุโขทัย ปริมาณน้ำ ยังไม่อยู่ในภาวะวิกฤติ แต่ในพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยม เขต อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง โดย กกล.รส.จว.ส.ท. ได้จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือแล้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น