วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องจากรับตำแหน่งใหม่

วันนี้ 11 ต.ค.60 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
และได้เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าในการก่อสร้างเมรุมาศจำลอง ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษา รวมทั้งตรวจความเรียบร้อยระบบการ รปภ.ในพื้นที่ดังกล่าว
จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมคารวะ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส โดยท่านได้หารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในปีงบประมาณ 2561

การทำงานของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ยังคงขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและงานพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล กองทัพภาคที่ 4 และที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะใช้แผนรักษาความปลอดภัยประจำตำบลโดยให้กำลัง ประจำถิ่นกำลังประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่
ส่วนงานด้านการพัฒนาเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการเดินหน้าตามนโยบายโครงการสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของรัฐบาล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น