วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ หน่วย ศบภ.ทภ.2

เมื่อ วันที่ 10 ต.ค.60 พล.ต.ธัญญา. เกียรติสาร รอง มทภ.2 ได้ตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ หน่วย ศบภ.ทภ.2
ซึ่งได้แก่หน่วย กองพลพัฒนาที่ 2 ,กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และ มณฑนทหารบกที่ 21

ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 มีกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณะภัยเข้ารับการตรวจความพร้อม จำนวน 300 คน และยุทโธปกรณ์ ณ ค่ายสุธรรมพิทักษ์ อ.เมืองฯ จว.น.ม.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น