วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

โฆษก กอ.รมน. เปิดเผย ผลการประชุม นขต.กอ.รมน.

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.60 พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า

วันนี้เมื่อเวลา 14.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้มีการประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 7/2560 โดย พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสธ.ทบ. ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน

✮ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ  กอ.รมน.ภาค และ รอง ผอ.รมน.จังหวัด(ท) ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

✯ซึ่งก่อนดำเนินการประชุม พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.รมน.) ได้กรุณามอบนโยบายในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีสาระสำคัญให้ทราบดังนี้

✬1. ให้ กอ.รมน.บูรณาการทำงานแบบ 3 ประสาน ระหว่าง หน่วยงานในพื้นที่ - กอ.รมน. - กองกำลังรักษาความสงบ(กกล.รส.) ดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และนโยบายที่ได้รับมอบ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

✬2. ให้ กอ.รมน.จังหวัด เตรียมความพร้อมของตนเองให้สมบูรณ์ และดำเนินงานตามพันธกิจอย่างมีศักยภาพ ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากประชาชนทุกภาคส่วน

✨การประชุมในวันนี้ได้มีการแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยงานต่างๆ ภายหลังการแถลงแผนฯ พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำการทำงานโดยให้ทุกหน่วยได้ยึดถือนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเคร่งครัด 

การทำงานต้องยึดมั่นการบูรณาการประสานงานกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด ก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีศักยภาพร่วมกัน ให้เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ แก่ทุกภาคส่วนในเรื่องยุทธศาสตร์ความมั่นคง และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมร่วมในการสร้างสังคมมั่นคงเข้มแข็งและมีความรักความสามัคคี และให้ทุกหน่วยลงพื้นที่พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น