วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๒๙ นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ในพิธีฯ ณ วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กระทำสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สำหรับปี ๒๕๖๕ นี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร 
 
วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเดิมชื่อ วัดเขมา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีคำสั่งให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ ทั้งพระอารามและพระราชทานสร้อยนามต่อท้ายว่า วัดเขมาภิรตาราม โดยปัจจุบัน พระครูอุดมศีลาจาร เป็นเจ้าอาวาส
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบทุนการศึกษา ตู้ยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนกลาโหมอุทิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนสตรีนนทบุรี และโรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) พร้อมทั้งมอบตู้ยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่ วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร ชุมชนกลาโหม-คลองบุนนาค และชุมชนวัดเขมา-วัดพลับพลา นอกจากนี้ยังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพและแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
การจัดพิธีฯ ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการและกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหากุศล รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น