วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผอ.อผศ.มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่บุตรพนักงาน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่บุตรพนักงาน ลูกจ้างประจำองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษ จำนวน 390 ทุน เป็นเงิน 1,213,000.- บาท โดยมี พลโท ชิติพัทธ์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องวิชิตสงคราม ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 5 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทั้งนี้ ผู้ที่มารับทุนการศึกษา เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาคจะมีการมอบทุนโดยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต

​สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าว องค์การฯ ได้มอบให้แก่บุตรพนักงาน ลูกจ้างประจำองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดแรงจูงใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น