วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เสนาธิการทหาร ร่วมคณะ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุม Thailand - U.S. Stategic and Defense Dialogues ครั้งที่ 1

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 พลเอก ณตฐพล บุญงาม เสนาธิการทหาร ร่วมคณะ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุม Thailand - U.S. Stategic and Defense Dialogues ครั้งที่ 1 ณ กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือที่จัดขึ้นภายหลังการหารือยุทธศาสตร์ ไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 8 ของกระทรวงการต่างประเทศ และการหารือยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น