วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ

ในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2565 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ตามคำเชิญของ พลโท Melvyn Ong Su Kiat ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไป กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ในการนี้ได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ เข้าเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการ กับผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดผ่านกิจกรรมด้านต่าง ๆ ร่วมกัน โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวชื่นชม การพัฒนากองทัพสิงคโปร์ ที่ได้จัดตั้งหน่วย Digital Intelligence Services (DIS) โดยเป็นหน่วยงานในระดับกองทัพที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งจะนำกองทัพสิงคโปร์ไปสู่ การเป็น Digital Forces ต่อไป
หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมคำนับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงที่สำคัญในภูมิภาค กับ ดร. Ng Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิงคโปร์ โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีการสถาปนาความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานถึง 57 ปี สำหรับการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะได้เยี่ยมชมหน่วยงานสำคัญระดับนานาชาติของสิงคโปร์ ซึ่งมีนายทหารจากนานาชาติมาร่วมปฏิบัติงานรวมทั้งจากประเทศไทย ณ Changi Naval Base จำนวน 3 หน่วย ประกอบด้วย ศูนย์ Counter Terrorism Infomation Center (CTIF) ซึ่งเป็นศูนย์ประสานและดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการก่อการร้าย, ศูนย์ Regional HADR Coordination Center (RHCC) ซึ่งเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่จะประสานความช่วยเหลือระหว่างกองทัพต่างประเทศกับกองทัพประเทศที่ได้รับผลจากภัยพิบัติ และศูนย์ Information Fusion Center (IFC) ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการข่าวต่อภัยคุกคามทางทะเล ทั้งนี้ การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้ ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ระหว่างทั้งสองกองทัพ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านการทหารที่มีความมั่นคงและเป็นปึกแผ่นในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น