วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผบ.พล.ร.4 ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 "ส่งความสุขให้ถึงที่ ส่งกำลังใจให้ถึงบ้าน"


วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.พล.ร.4 พร้อมด้วย ผบช.และ ฝอ.พล.ร.4 เดินทางไปมอบข้าวกล่อง ให้กับประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนอภิชาตบุตร อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยจัดรถครัวสนาม พร้อม กพ. จุดคัดกรอง และได้รับการสนับสนุนวงดนตรีจาก ร้อย.ปจว.ที่ 3 ในการประชาสัมพันธ์และสร้างความบันเทิงให้กับประชาชน โดยร่วมกันเข้าประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 1,000 กล่อง อีกทั้งได้จัดกำลังพลชุดตัดผมเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ซึ่งมีส่วนราชการและผู้มีอุปการะคุณน้ำสิ่งของเครื่องอุปโภคมาร่วมบริจาคด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น