วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม


วันที่ 2 ธ.ค.62 เวลา 0930 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส พร้อมผู้นำส่วนราชการในพื้นที่ เดินทางเข้าพื้นที่พบปะตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ บ.บาโงดุดุง จำนวน 17 ครัวเรือน
และ บ.โคก จำนวน 25 ครัวเรือนของ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และดูแลความเป็นอยู่ให้พี่น้องราษฎรนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในยามเกิดภัยพิบัติ ส่งผลให้บรรดาพี่น้องราษฎรที่ประสบภัย เกิดความคลายกังวลใจ มีรอยยิ้มมีความประทับใจและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีหน่วยงานทหาร และส่วนราชการ เข้ามาดูแลมีความห่วงใยช่วยเหลือไม่เคยทอดทิ้ง ปชช.ยามทุกข์ร้อนเมื่อประสบภัยพิบัติ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น