วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขตเทศบาลเมือง อ.สุไหงโก - ลก


เมื่อ 1 ธ.ค.62 เวลา 1400 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส ลงพื้นที่ร่วมกับ นาย เอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส และ หน.ส่วนราชการต่างๆของ อ.สุไหงโก - ลก จ.นราธิวาส ในการเข้าพบปะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่พี่น้อง ปชช.ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ.สุไหงโก - ลก ณ ศูนย์อพยพฯ ร.ร.เทศบาล 4 ซึ่งมีพี่น้อง ปชช.ถูกอพยพเข้ามาพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์ฯ จำนวน 28 ครัวเรือน (123 คน) และมีชุมชนที่ยังได้รับผลกระทบอีก 20 ชุมชน รวม 1,973 ครัวเรือน
ทั้งนี้ทางจังหวัด และ พล.ร.15 ได้ทำการจัดตั้ง ศบภ.อ. และ ศบภ.พล.ร.15 (ร.151) ในพื้นที่ โดยได้ให้การสนับสนุน กพ. ยานพาหนะ ยธ.ต่างๆ เรือ และโรงครัวพระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ตลอดจนได้เดินทางไปทำการตรวจพื้นที่สำรวจระดับน้ำ และดูความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางแก้ไขพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของ อ.สุไหงโก - ลก จ.นราธิวาส ผลการ ปบ.ส่งผลทำให้พี่น้อง ปชช.ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ มีความรู้สึกอบอุ่นใจ ปลาบปลื้มยินดี มีรอยยิ้ม ที่ทาง จนท.ส่วนงานราชการต่างๆไม่ทอดทิ้ง ได้ลงมาดูแลเยี่ยมเยียน และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พร้อมที่จะร่วมต่อสู้กับสถานการณ์น้ำท่วมจนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น