วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

วันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 71


วันที่ 4 กันยายน 2562  พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 71 โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2, อดีตผู้บังคับบัญชา, ข้าราชการกองทัพภาคที่ 2, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมในพิธี ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,พิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้ามหาบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป
จากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดบอร์ดกิจกรรม (Boardwalk) ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ณ สโมสรร่วมเริงไชย จำนวน 9 กิจกรรม ประกอบด้วย โครงการพระราชดำริ บ้านหมากแข้ง, โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน, ค่ายทหารเข้มแข็ง, การแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, ค่ายดิจิตัล, รด. Smart Social, รด. Hybrid Warfare พร้อมทั้งกล่าวโอวาทและพบปะกำลังพลกองทัพภาคที่ ๒ จำนวนกว่า 2,000 นาย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น