วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รอง ผบ.ทบ ร่วมงานวันรบพิเศษ ครบรอบปีที่ 53 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของทหารนักรบพิเศษ

วันที่ 22 ก.พ.62 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธาน  งานวันรบพิเศษ ครบรอบ 53 ปี ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี โดยมี พลโทสุนัย ประภูชเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ พร้อมทั้งถวายพานพุ่มสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากนั้น รองผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปยัง แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อเป็นประธาน ในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ นักกระโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้บังคับหน่วยทหาร ผู้แทนหน่วยงานราชการ และคณะบุคคลต่างๆ จำนวน 89 คน ในฐานะ เป็นผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ อุทิศตนเพื่อสังคม และมี อุปการคุณ แก่หน่วยรบพิเศษ และ กองทัพบก ในห้วงปีที่ผ่านมา เพื่อการเชิดชูเกียรติ เนื่องใน วันรบพิเศษประจำปี 2562


พร้อมทั้ง ยังได้เป็นประธาน ประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องใน วันรบพิเศษ ประจำปี 2562 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรม อันกล้าหาญ ของนักรบพิเศษ ที่ได้สละเลือดเนื้อ และชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติในสมรภูมิรบต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา และเพื่อนทหารรบพิเศษ เข้าร่วม ในพิธีจำนวนมาก


โอกาสเดียวกัน รองผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการกำลังพล หน่วยรบพิเศษ ซึ่งมีพลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จำนวน 14 นาย พร้อมทั้ง ได้มอบโอวาทแก่ทหารรบพิเศษทุกนาย ให้มีความอดทนต่ออุปสรรคทั้งป่วง และต้องมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ ของทหารอาชีพ รวมถึงภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศชาติทุกรูปแบบ ทั้งภัยจากธรรมชาติ และภัยอันเกิดจากฝีมือมนุษย์ ซึ่ง ทหารรบพิเศษ ถือได้ว่าเป็นหน่วยงาน ซึ่งมีบทบาท และสำคัญยิ่ง ต่อกองทัพบก โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่บ้านเมืองของเราอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทหารเป็นกลไกลที่สำคัญยิ่ง ในการร่วมกับทุกส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการสร้างความรัก ความสามัคคี มองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ร่วมกัน นำพาประเทศชาติที่รักยิ่งของพวกเราให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง สืบต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น